Privacyverklaring AFM Consument&Panel

Algemeen
Het AFM Consument&Panel is het panel van Autoriteit Financiële Markten (AFM). In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe AFM deze gegevens gebruikt.

Doeleinden verzamelen gegevens
Bij registratie op de website wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door AFM gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Daarnaast heeft AFM de mogelijkheid om communicatie uitingen te richten naar deze e-mailadressen. In de onderzoeken waar AFM u voor uitnodigt wordt gevraagd om uw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door GfK gebruikt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van AFM naar haar klanten te verbeteren. De onderzoeksgegevens worden zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn. Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden.

Het AFM Consument&Panel richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat AFM u uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. U mag zelf bepalen of u deelneemt aan de onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het AFM Consument&Panel en u kunt zichzelf altijd uitschrijven op de website van het AFM Consument&Panel.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan de computer. Cookies worden gebruikt om u deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij uw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. U kunt een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Meer informatie over cookies op het AFM Consument&Panel vindt u in ons uitgebreide cookie-statement.

Bescherming van de gegevens
AFM en GfK dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau GfK. GfK is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Welke rechten heeft u?
Als deelnemer aan het AFM Consument&Panel heeft u te allen tijde inzage in de persoonsgegevens die van u zijn vastgelegd ten behoeve van het AFM Consument&Panel. Zodoende bent u als deelnemer zelf in staat deze gegevens te raadplegen, aan te vullen, te verbeteren en eventueel te verwijderen.

Contact
Indien u een vraag of een klacht heeft over deze website neem dan contact op met vragen@AFMConsumentenPanel.nl.

Hosting en uitvoerende partij
GfK is een onafhankelijk markonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses ten aanzien van het AFM Consument&Panel. GfK houdt zich bij online onderzoeken aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door ESOMAR, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast volgt GfK de richtlijnen uitgegeven door de Nederlandse vereniging voor markt- en beleidsonderzoek (MarktOnderzoekAssociatie, kortweg MOA genaamd).

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen. Op de Algemene voorwaarden en u gebruik van het AFM Consument&Panel is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Google Analytics